प्रदर्शन

Aapex शो लास वेगास 2017 मध्ये

2018 मध्ये मेक्सिको ट्रक शो

Aapex शो लास वेगास 2018 मध्ये

2018 मध्ये ऑटोमेकनिका शांघाय

2019 मध्ये मेक्सिको ट्रक शो

Aapex शो लास वेगास 2019 मध्ये

2019 मध्ये ऑटोमेकनिका शांघाय

2020 मध्ये कॅंटन फेअर

2020 मध्ये ऑटोमेकनिका शांघाय